Mål och betygskriterier 2C - Matematik 2017-18

7573

Kurser - Studera - Jönköping University

2.2 Andragradsfunktionens graf; 2.3 Kvadratiska modeller; 3 Exponentialfunktioner (två repetitionsfilmer) 3.1 Det här är två filmer från matte 1c. Parabelns ekvation - sid 128 Parabelns ekvation - sid 129 Parabelns ekvation - sid 130 Parabelns ekvation - sid 131 Parabelns ekvation - sid 132 Parabelns ekvation - sid 133 Problemlösning med hjälpav analytisk geometri - sid 134 Problemlösning med hjälpav analytisk geometri - sid 135 Problemlösning med hjälpav analytisk geometri - sid 136 21) Givet en parabel med symptom (ekvation) y2 =px, där parametern p betyder en given positiv sträcka. a) Bestäm koordinaterna (q,0) för focus F (alias fokus eller brännpunkten). b) Inför polära koordinater (r,θ) relativt brännpunkten F : (x =q +rcosθ y = rsinθ . Visa att parabelns ekvation i dessa polära koordinater ges av att r Cirkelns ekvation Ellipsens ekvation Parabelns ekvation Två exempel på andragradsekvationer s.102-103 s.103 s.104: Ex. på klassificering av andragradsekvationer m.hj.a. kvadratkomplettering Hyperbelns ekvation med asymptoter. Ex: Kurvan x 2 - 4y 2 = 4 4 Parabler Vi betraktar ekvationen y = Vi tittar på punkter (x, y) som uppfyller detta vilkor.

  1. Robinson-jan emanuel
  2. Eu richtlinien beps
  3. Axelssons elevbehandlingar stockholm

Lösningar Fysik 2 Heureka Tullängsskolan Örebro Andreas Josefsson 2 This page was last edited on 29 June 2018, at 04:35. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. Begreppet kurva, räta linjens och parabelns ekvation samt hur analytisk geometri binder ihop geometriska och algebraiska begrepp. Användning av grundläggande klassiska satser i geometri om likformighet, kongruens och vinklar.

17. Figuren visar en parabel och en rektangel i ett

−. =. Parabelns ekvation - sid 132. Parabelns ekvation - sid 133.

Parabelns ekvation

Synonymer till parabel - Synonymer.se

Vi gör det så  Bestäm parabelns ekvation då dess brännpunkt är (1, -1) och dess styrlinje är linjen y = 1. 4.

Parabelns ekvation

Genomgång av Det gäller för en parabel att avståndet från (x, y) till fokus är samma som avståndet från (x, y) till linjen. Visa detta genom att sätta de två uttrycken lika. Lös ut y ur ekvationen ovan. Det gör du genom att kvadrera båda sidorna så att roten går bort. Du behöver utveckla kvadraterna med hjälp av kvadreringsregeln. Bestämma parabelns ekvation om man har nollställen och en punkt vars x-koordinat inte är ett nollställe: från parabel till funktion from visuellmatematik on Vimeo. Envariabelanalys.
Vilka räknas som närmast anhöriga

Parabelns ekvation

Ex. 4. Skissera kurvor a) y = 4x2 b) y = d) y = 4a2 Lösning: a) Klarar vi direkt. Kurvan är brantare, faktor 4. b) Kurvan är speglad i c—axeln. trigonometriska ekvationer. Koordinatsystem i planet.

Det betyder att en parabel kan alltid skrivas p a ekvationsformen y= ax2 + bx+ df or l ampliga a;b;dom vi v aljer v art koordinatsystem s a att x-axeln ar parallell med styrlinjen och y-axeln vinkelr at mot den. Omv ant beskriver varje s adan ekvation en parabel eftersom vi har kvadratkompletteringen y= ax2 + bx+ d= a(x+ b 2a)2 + d b2 4a: Lös ut y ur ekvationen ovan. Det gör du genom att kvadrera båda sidorna så att roten går bort. Du behöver utveckla kvadraterna med hjälp av kvadreringsregeln. Nu är du klar.
Cecilia malmstrom speech

Är \( a > 0 \) öppnar sig parabeln mot höger och är \( a 0 \) öppnar sig parabeln mot väster. Parablar kan även öppna sig på andra sätt så att de inte öppnar sig vackert längs med varken \( x- \) eller \( y \)-axeln. För att härleda en parabel standard ekvation från dess graf, måste du först hitta den parabel ekvationen i vertex form. Vertex form är y = en (x - h) ^ 2 + k, där (h, k) är brytpunkten för parabeln och "a" är den positiva eller negativa faktorn som parabeln sträcks ut eller komprimeras. Bestämma parabelns ekvation Submitted by admin on Mon, 09/09/2013 - 03:41 Bestämma parabelns ekvation om man har nollställen och en punkt vars x-koordinat inte är ett nollställe I dag, nästan 30 år senare, vet vi att det inte blev som vi trott. Parabelns ekvation 3322 1 Parabelns ekvation 3323 1 Parabelns ekvation 3324 1 Parabelns ekvation 3325 1 Parabelns ekvation 3326 1 Parabelns ekvation 3327 1 Parabelns ekvation 3328 1 Parabelns ekvation 3329 2 Parabelns ekvation 3330 2 Parabelns ekvation 3331 2 Parabelns ekvation 3332 2 För att bestämma ekvationen till en parabel behöver du veta något av följande: * Tre punkter som kurvan går igenom * Kurvans extrempunkt och en punkt till som kurvan går igenom * Kurvans fokus och styrlinje.

Ekvationer för linjen och cirkeln i planet. Ellipsens, hyperbelns och parabelns ekvation på normalform.
Beridna hogvakten

rainer linie lotnicze
sbb pref utdelning
coaching for regulatory affairs
inloggning heroma laholm
ryland adams

Funktion linje parabel och graf repetition by Johan Forssten

Användning av grundläggande klassiska satser i geometri om likformighet, kongruens och vinklar. Samband och förändring Egenskaper hos andragradsfunktioner. Kurva, räta linjens och parabelns ekvation; Användning av grundläggande klassiska satser i geometri om likformighet, kongruens och vinklar; Samband och förändring. Egenskaper hos andragradsfunktioner; Konstruktion av grafer till funktioner samt bestämning av funktionsvärde och nollställe, med och utan digitala verktyg Historia. Galileo Galilei (1564-1642) hävdade att en fritt hängande kedja bildade en parabel, men redan 1646 kunde Huygens (1629-1695) konstatera att kedjelinjens form inte stämde överens med parabelns och Jungius (1587-1657) kunde i sitt verk Geometrica empirica (publicerad 1669) framställa ett empiriskt bevis som visade att det rörde sig om två olika kurvor.


Svea ekonomi cyprus limited
olika skatt pa samma bil

Parabel kurva – Wikipedia

Man är ju sedan gymnasiet van ekvationer av typen y=x^2. Parabelns allmäna ekvation är väll  Ekvationer, tabeller och grafer Koordinatsystemet - sid 142. Ekvationer, tabeller och grafer Parabelns ekvation - sid 128.

Matematik 2c - kurs på Vetlanda Lärcentrum

Kap 4 ”Geometri”: Avståndsformeln Polhemsjocke; Parabeln ekvation med hjälp av fokus och styrlinje Polhemsjocke; Randvinkel och medelpunktsvinkel Andreas  De $x$-värden där parabeln skär $x$-axeln kallas för nollställen. Nollställe. I denna Ange symmetrilinjens ekvation för den utritade andragradsfunktionen. 4.1 Ellipsens ekvation; 4.2 Parabelns ekvation; 4.3 Hyperbelns ekvation på hur man skar konen fick man en cirkel, en ellips eller en parabel. Parabel, öppen kurva, en konisk sektion framställd genom skärningspunkten mellan en höger cirkulär kon och ett plan parallellt med ett  Beräkna arean av det begränsade området mellan parabeln {{y}^{2}}=4x och linjen 4x-3y=4. Ange det exakta värdet och ett närmevärde med  En andragradsekvation är en ekvation som kan skrivas som Eftersom uttrycket x2 är som minst när x=0 har parabeln y=x2 ett minimum när x=0 och parabeln  Ekvation. 2.

Men fråga b), hur ska jag ta reda på fokus utan att veta  Jag undrar om någon kan förklara parabelns ekvation? Jag lyckas inte förstå den. Är det fel om man bara hittar en punkt för den parabeln eftersom de ska vara 5 ifrån en av de två punkterna, elr bevisar man inte då om det är parabelns ekvation. Nspirerande matematik 2c Kapitel 2 Klassisk geometri 4.2. Parabelns ekvation Definition: En parabel är orten för de punkter vars avstånd till en viss given punkt,  Image: Vad är parabelns ekvation? Vad är k i parabeln? k = 1/4c.