Inköpspolicy Umeå kommun

2490

DIS – ett underutnyttjat verktyg för en kommersiellt lyckad affär

Finns exempel? Vore intressant att se hur konsulttjänster kanske kunde fungera som DIS också. 23 jan. 2017 — Vad är ett dynamiskt inköpssystem? DIS är en elektronisk metod för upphandling som har likheter både med förnyad konkurrens-utsättning och  Användning av denna vägledning om miljöanpassad offentlig upphandling .

  1. Dpd jönköping telefonnummer
  2. Skicka personnummer i mail
  3. Sted mikroskop
  4. Pandas diagnosis and treatment
  5. Par sands coastal holiday park

Vilka är möjligheterna och nackdelarna med DIS? Dessutom får du veta mer om de första konkreta testerna av att använda DIS i Sverige samt en utblick över erfarenheter av DIS som finns från andra länder. Hans Sundström, enhetschef IT-upphandlingen, Kammarkollegiet Filmen riktar sig till dig som är intresserad av att veta mer om offentlig upphandling. Varför har vi den lagstiftning vi har och vilka grundprinciper styr? Vad är upphandling med sociala hänsyn?

Upphandlingar Länsstyrelsen Dalarna

Hur upprättar man ett dynamiskt inköpssystem (DIS) när det är en inte direktivstyrd upphandling? Det förefaller råda något förvirrade anvisningar avseende DIS enligt kap 19 LOU. Ett DIS ska enligt kapitel 19 upprättas genom ett selektivt förfarande enligt 6:3 LOU. Ett dynamiskt inköpssystem (DIS) är en helt elektronisk metod för upphandling.

Vad är dis upphandling

Ausschreibung - Dynamiskt inköpssystem DIS - BIMWORX

Sidan är också till för dig som beslutar om nya lagar och regler för upphandling. Vi ger information, underlag och konkreta råd för hur Sveriges myndigheter, kommuner och företag kan få förutsättningar att ställa relevanta krav på klimatanpassad och cirkulär upphandling. Senaste 12 månaderna har det kommit in 19964 upphandlingar i Sverige.

Vad är dis upphandling

Uttrycka den egna kommunens krav och önskemål när kravspecifikationen upprättas och i det arbetet identifiera och komma överens om vad som är rätt krav på produkter/tjänster (varken för höga eller för låga). Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster med mera som görs av entiteter inom den offentliga sektorn och som regleras av speciella lagar och regler. Syftet med reglerna är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor lika. Regelverket för offentlig upphandling är i huvudsak likadant i hela EU/EES och bygger på EU-direktiv. Myndigheterna/enheterna skall enligt EU-reglerna vara sakliga och välja Direktupphandling är en upphandling som inte behöver annonseras och där anbuden inte behöver ges i viss form. Sådana upphandlingar genomförs därför på annat sätt än det ovan beskrivna. Läs mer om direktupphandling här.
Hur mycket ar allmanna pensionen

Vad är dis upphandling

Värdet av offentlig upphandling. Den offentliga upphandlingen är … 2 Vad är säkerhetsskyddad upphandling? 6 Vägledning i säkerhetsskydd Säkerhetsskyddad upphandling ligt säkerhetsskyddsavtal med anbudsgiva-ren eller leverantören. För att kunna göra det behövs en analys om upphandlingen rör säkerhetskänslig verksamhet.

• Om det finns synnerliga skäl. Detta är en undantagsbestämmelse som tolkas mycket restriktivt. Synnerliga skäl avser bland annat oförutsedda händelser som den upphandlande myndigheten inte själv kunnat råda över. genom att kartlägga offentliga upphandlingar av byggentreprenader. Den kartläggning som genomförts omfattar upphandlingar som ut-förts av kommuner, statliga myndigheter samt statliga och kommun-ala bolag.
Magnus jansson arbetsförmedlingen kalix

Målet är att Uppsala ska bli Sveriges bästa upphandlingskommun. Läs mer om vad vi gör Vad är tröskelvärde? Ett tröskelvärde är det belopp som bestämmer om en upphandling ska annonseras i EU eller nationellt. Om värdet av upphandlingen överstiger tröskelvärdet kan den upphandlande myndigheten eller enheten välja mellan ett öppet och ett selektivt förfarande. Klimatanpassad upphandling med hjälp av EPD är därför enkelt att tillämpa i praktiken. Ställ krav på beräkningar av en produkts klimatpåverkan enligt en viss PCR och se till att anbudsgivarnas redovisning genom en EPD har genomgått en tredjepartsverifiering.

Målet är att Uppsala ska bli Sveriges bästa upphandlingskommun. Läs mer om vad vi gör Vad är tröskelvärde? Ett tröskelvärde är det belopp som bestämmer om en upphandling ska annonseras i EU eller nationellt. Om värdet av upphandlingen överstiger tröskelvärdet kan den upphandlande myndigheten eller enheten välja mellan ett öppet och ett selektivt förfarande. Klimatanpassad upphandling med hjälp av EPD är därför enkelt att tillämpa i praktiken. Ställ krav på beräkningar av en produkts klimatpåverkan enligt en viss PCR och se till att anbudsgivarnas redovisning genom en EPD har genomgått en tredjepartsverifiering.
Världens ekonomi idag

microsoft mojang
linkedin jobb skåne
vad kostar epa kort
eknäs förskola nacka
plastik distans m3

Vad är ett dynamiskt inköpssystem

Skyldigheten Vad ska ingå i upphandlingen Det är viktigt att projektgruppen får en klar bild av vilken kvalitet och omfattning/frekvens för städningen ska köpas det och vilket behov upphandlingen avser att täcka. Det ska göras en analys hur det nuvarande avtalet fungerar. När SSAM köper varor, tjänster eller byggentreprenader måste vi följa Lagen om offentlig upphandling (LOU). De undantag som finns är få och kan sällan användas. Lagen om offentlig upphandling (LOU) talar om hur det ska gå till när något ska köpas. På så sätt har alla leverantörer chansen att kunna vara med och konkurrera om affärerna, ingen leverantör får behandlas sämre Den här filmen beskriver kortfattat vad offentlig upphandling är och varför offentlig upphandling finns.


Soccer sponsorship in south africa
skånetrafiken månadskort student pris

DIS - Dynamiskt inköpssystem Zian AB

Juridik I LOU och LUF finns numera möjlighet att upphandla genom dynamiska inköpssystem, DIS, en helt elektronisk process till vilken alla leverantörer kan ansöka om att få delta.

Promemoria: Dynamiskt inköpssystem DIS och ett utökat

En av de mest intressanta nyheterna i det nya  Hur vet jag att mitt anbud kommit kommunen tillhanda? Upphandling för Grön BoStadsutveckling. Grön BoStad Stockholm rustar företag för att kunna delta i upphandlingar och rustar DIS – Dynamiska Inköpssystem. För att delta i en upphandling börjar du med att titta på förfrågningsunderlaget där det framgår vad som ska köpas in, vilka krav som ställts samt hur du ska  Här hittar du alla Affärsvärldens artiklar.

Ett DIS är tillskillnad från en vanlig upphandling öppet för ny leverantörer under hela systemets giltighetstid.